คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
กรมอนามัย
16
มกราคม
2564
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์
16.01.2564
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงการสร้างวีดีโอเพื่อเป็นสื่อออนไลน์

ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงการสร้างวีดีโอเพื่อเป็นสื่อออนไลน์ใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ เขตสุขภาพที่ 7 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

ข่า

ข่าวการรับสมัคร