เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 
ลงชื่อผู้ใช้ (Login) 
 
ชื่อผู้ใช้ :
Password:
 
     
  ลงทะเบียน เข้าอบรม  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร

 
   
  ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
     
  ลงทะเบียน ประชุม/ สัมมนา  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
     
  ปิดการลงทะเบียน  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th