เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2557
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
  ลงทะเบียน เข้าอบรม  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
   
  ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
     
  ลงทะเบียน ประชุม/ สัมมนา  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
 
     
  ปิดการลงทะเบียน  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร
ผู้รับผิดชอบ
27
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข (งดจัดอบรม) (ปิด) 6-7 มีนาคม 2557
50
3
0
2,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
29
  การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 1 (งดจัดอบรม) (ปิด) 12-14 มีนาคม 2557
50
0
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
30
  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก3 อ. รุ่นที่ 1 (งดจัดอบรม) (ปิด) 25-26 มีนาคม 2557
50
0
0
2,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
31
  การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (งดจัดอบรม) (ปิด) 3-4 เมษายน 2557
50
7
0
2,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
32
  การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 2 (งดจัดอบรม) (ปิด) 8-10 เมษายน 2557
50
0
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
33
  เทคนิคการปรึกษาแบบคู่เพื่อ การปรึกษาปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม (งดจัดอบรม) (ปิด) 22-25 เมษายน 2557
50
3
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
34
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการพัฒนารับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA ) งดจัดอบรม (ปิด) 30 เม.ย. -2 พ.ค. 2557
50
1
0
2,500
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
35
  การออกกำลังกายด้วยโยคะเพื่อสุขภาพ (ปิด) 6-8 พฤษภาคม 2557
30
6
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
36
  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3 อ. รุ่น ที่ 2 (งดจัดอบรม) (ปิด) 22-23 พฤษภาคม 2557
50
8
0
2,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
37
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล(GREEN&CLEAN HOSPITAL) งดจัดอบรม (ปิด) 26-28 พฤษภาคม 2557
50
2
0
2,500
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
38
  การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT) รุ่นที่ 3 (ปิด) 4-6 มิถุนายน 2557
50
5
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
39
  เทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร(ได้จัดอบรมตามกำหนด) (ปิด) 18-20 มิถุนายน 2557 ลงทะเบียนเต็มแล้ว
50
50
28
2,500
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
40
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร้อมเป็นพ่อแม่มืออาชีพ” หลักสูตร ออกกำลังกายได้ โภชนาการดี มีครรภ์คุณภาพ(งดจัดอบรม) (ปิด) 24-26 มิถุนายน 2557
40
1
0
3,000
กลุ่มจัดการความรู้ฯ
 
 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th