เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2558
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
     
  ลงทะเบียน เข้าอบรม  
 
NO
ชื่อหลักสูตร
วัน/ เวลา
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
ผู้มีสิทธิเข้าอบรม
ค่าสมัคร

43

  หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เพื่อเป็นพ่อแม่คุณภาพ

27-29 เมษายน 2558
40
0
0
2,500
คลิกเพื่อขยายภาพ
 
   
 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th