เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 153
นางสาวนวลฉวี เหง้าโอสา 
  โรงพยาบาลดงหลวง
มีสิทธิ์
 
 152
นางสาววรรณภา วงศ์วิรุฬหรักษ์ 
  โรงพยาบาลดงหลวง
มีสิทธิ์
 
 151
นางบุญเหนียน เสียงล้ำ 
  โรงพยาบาลดงหลวง
มีสิทธิ์
 
 150
นางปานภัสส์ คำชมภู 
  โรงพยาบาลดงหลวง
มีสิทธิ์
 
 149
นางอรินท์พร โสภาพันธ์ 
  ร.พ สรรพสิทธิประสงค์
มีสิทธิ์
 
 148
นางสาวไฉไล เวณุโกเศษ 
  โรงพยาบาลบุณฑริก
มีสิทธิ์
 
 147
นางเบญจนันท์ บุญเย็น 
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
มีสิทธิ์
 
 146
นางสุกัญญา อสิพงษ์ 
  โรงพยาบาลปรางค์กู่
มีสิทธิ์
 
 145
นางสุจิตรา วิลามาศ 
  รพ.สต.กระเดียน
ผู้สมัคร
 
 144
นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ 
  เทศบาลตำบลโคกจาน
ผู้สมัคร
 
 143
นางวันวิสา พองพรหม 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี
มีสิทธิ์
 
 142
นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม 
  เทศบาลตำบลโคกจาน
มีสิทธิ์
 
 141
นางสาวรัตนา ภูสมปอง 
  รพ.สต.บ้านกลาง
มีสิทธิ์
 
 140
นางสาววันวิสา โสมณวัฒน์ 
  ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 139
นางสุภาพ มิ่งชนิด 
  รพสต.บ้านค้อน้อย
มีสิทธิ์
 
 138
นางพัลลภา เทอดธรรมสถาพร 
  รพสต.บ้านดงนิมิต
มีสิทธิ์
 
 137
นางเพ็ญศรี บุญปัญญา 
  โรงพยาบาลบึงบูรพ์
มีสิทธิ์
 
 136
นางคำดี โสภาพ 
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 135
นางมลิวรรณ์ แสงทอง 
  รพ.สต.บัววัด
มีสิทธิ์
 
 134
นางพรมศรี สาธุสิทธิ์ 
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 133
นางวิลัยวรรณ บุญรอง 
  รพ.สต.โพธิ์ชัย
มีสิทธิ์
 
 132
นางนีรนุช จิรานันท์สิริ 
  โรงพยาบาลราษีไศล
มีสิทธิ์
 
 131
นางวงค์ดารา วงศ์พิทักษ์ 
  รพ.สต.ตาเกษ
มีสิทธิ์
 
 130
นางลักขณี สมรัตน์ 
  รพ.สต.กันจด
มีสิทธิ์
 
 129
นางมณีรัตน์ ประจันนวล 
  โรงพยาบาลส่องดาว
ผู้สมัคร
 
 128
นางสาวสุวิมล หงษ์ไชยคำ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
มีสิทธิ์
 
 127
นางจินตนา ต่างใจ 
  รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี
มีสิทธิ์
 
 126
นางสาวสุลักขณา สุทธิคุณ 
  รพ.สต.นาราชควาย
มีสิทธิ์
 
 125
นางฉันทนา เสียงใส 
  อบต.รังแร้ง
มีสิทธิ์
 
 124
นางสาวปาริชาติ อารีเอื้อ 
  รพ.สต.โคกสำราญ
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th