เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2557
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

ID
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
ผ่าน
จัดการ
 19
?????????? ??????? 
  ???? ???????
ผู้สมัคร
 
 18
????????? ?????????????? 
  ??.??.???????
ผู้สมัคร
 
 17
????????? ??????? 
  ?????????
ผู้สมัคร
 
 16
???????????? ???? 
  ??.??.?????
ผู้สมัคร
 
 15
????????? ????????? 
  ??.??.????????
ผู้สมัคร
 
 14
?????????? ??????? 
  ???? ??????
ผู้สมัคร
 
 13
????????? ???????? 
  ???????????????????????????????????
ผู้สมัคร
 
 12
??????????????? ????????? 
  ??.??.??????
ผู้สมัคร
 
 11
????????? ?????????? 
  ????????
ผู้สมัคร
 
 10
????????? ????? 
  ??.??.??????
ผู้สมัคร
 
 9
????????? ??????? 
  ??.??.??????????
ผู้สมัคร
 
 8
????????? ?????????? 
  ??.??.??????
ผู้สมัคร
 
 7
???????????? ?????? 
  ??.??.?????
ผู้สมัคร
 
 6
??????????? ????? 
  ??.??.?????
ผู้สมัคร
 
 5
??????? ?????????? 
  ??.??.???
ผู้สมัคร
 
 4
???????? ??????? 
  ????????????????????
ผู้สมัคร
 
 2
???????? ?????? 
  ??.??.???????????? ?.??????
ผู้สมัคร
 
 1
??????????? ????? 
  ??.??.????
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 48 คน รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : ???????????????????????????????????????????????????????????????????(CBT) ??????? 5      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : ???????????????????
วัตถประสงค์ : ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? 1. ?????????????????????? 2. ????????????????????????????????????????????????? 3. ?????????????????????????????????
รายละเอียด  : ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????? 50 ?? ????? 8 ????
??????? 1 ?????? 6 - 8 ???????? 2555
??????? 2 ?????? 13-15 ???????? 2555
??????? 3 ?????? 27-29 ???????? 2555
??????? 4 ?????? 11-13 ??????? 2555
??????? 5 ?????? 25-27 ??????? 2555
??????? 6 ?????? 8 - 10 ??????? 2555
??????? 7 ?????? 15-17 ??????? 2555
??????? 8 ?????? 22-24 ??????? 2555
วิทยากร  : ??????????????????????????
????????????????? 7 ???????????
?????????????? 7 ???????????
วัน-เวลา อบรม    : ?????? 25 - 27 ??????? 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 9 ก.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ?????????????? 7 ???????????    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. ????????? ????????? 081-7300962
2. ????????? ????????? 089-7187408
3. ???????? ??????
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: ???????
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: ???????
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:?????????????
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th