เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 33
นางดุษฎี โสภาพ 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 32
นางสาวน้ำฝน สุนสาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
มีสิทธิ์
 
 31
นายณัชพล ศิริปี 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลือ
มีสิทธิ์
 
 30
นางวัฒนา สายเนตร 
  สสอ.สิรินธร
มีสิทธิ์
 
 29
นางกมลรัตน์ กาฬภักดี 
  โรงพยาบาลสีพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 28
นางธันยกานต์ ศรีชาลี 
  PCU คำข่า รพ.น้ำยืน
มีสิทธิ์
 
 27
นางสาววงเดือน อภัยศิลา 
  รพ.สต.ตูม
มีสิทธิ์
 
 26
นางบุญฑริกา เหลากลม 
  รพ.สิรินธร
ผู้สมัคร
 
 25
นางสาวเกศินี อนุรักษา 
  รพ.สต.สร้างถ่อ
มีสิทธิ์
 
 24
นางพีริยา จันทร์ทรง 
  เทศบาลตำบลโพนงาม
ผู้สมัคร
 
 23
นางลำพึง สร้อยเพชร 
  โรงพยาบาลวารินชำราบ
มีสิทธิ์
 
 22
นางสาวพัทรียา จันทิมา 
  รพ. น้ำยืน ฝ่ายเวชฯ
มีสิทธิ์
 
 21
นางสาวทัศนพร ตาดำ 
  รพ. น้ำยืน PCU สีวิเชียร
มีสิทธิ์
 
 20
นางสาวจิรัชยา ลาภมูล 
  รพ. น้ำยืน ห้องคลอด
มีสิทธิ์
 
 19
นางวิจิตร ภูมิชัย 
  รพ. น้ำยืน PCU คำข่า
มีสิทธิ์
 
 18
นางมยุรี ช้อนทอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สมัคร
 
 17
นายวิสูตร พงศ์สิทธิศักดิ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้สมัคร
 
 16
นางสาคร ไชยชนะ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข
มีสิทธิ์
 
 15
นางชุติกาญจน์ พงศ์เพ็งธรรม 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
มีสิทธิ์
 
 14
นางณัฐพร ทองวรรณ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห
มีสิทธิ์
 
 13
นางยุรีวรรณ แซ่โล 
  รพ.สต.บ้านกอก
มีสิทธิ์
 
 12
นางวนิดา สาแดง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้อย
มีสิทธิ์
 
 11
นางสุดใจ มนตรี 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุตร
มีสิทธิ์
 
 10
นางจีระนันท์ คำแฝง 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
มีสิทธิ์
 
 9
นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง
มีสิทธิ์
 
 8
นายอานันต์ ผาคำ 
  เทศบาลตำบลบ้านต้าย
ผู้สมัคร
 
 7
นายประจักษ์ สุกุมาลย์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
ผู้สมัคร
 
 6
นางวราภรณ์ เลิศจันทึก 
  โรงพยาบาลทรายมูล
ผู้สมัคร
 
 5
นางชนิษฎา ศรีชุม 
  รพ.น้ำยืน (ผู้ป่วยในหลังคลอด)
มีสิทธิ์
 
 4
นางวาสนา กุลแก้ว 
  รพ.น้ำยืน (ห้องคลอด)
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th