เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 307
รŠ.ยต.ยท.yyncfmmvppt yyncfmmvppt 
  New York
รอ
 
 306
นางพูลศรี ศรีเข้ม 
  เทศบาลตำบลตระการพืชผล
มีสิทธิ์
 
 305
นางอุดมวรรณ วันศรี 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 304
นางพรรณวดี บูรณารมย์ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ม ฝ
ผู้สมัคร
 
 303
นายบัวผัน สุขนิจ 
  อบต.กุดลาด
ผู้สมัคร
 
 302
นางสาวสุจรรยา สุทธิโคตร 
  เทศบาลตำบลช่องเม็ก
ผู้สมัคร
 
 301
นางทัศนี บรรจง 
  รพ.สต.โนนป่าแดง
ผู้สมัคร
 
 300
นายสุกิจ ย่าพรหม 
  โรงพยาบาล 50 พรรษามาวชิราลงกรณ์
มีสิทธิ์
 
 299
นางคำเลิง พันโกฏิ 
  รพ.สต.โพนงาม
ผู้สมัคร
 
 298
นางรินนา อาจหาญ 
  รพ.สต.บ้านเหล่า
ผู้สมัคร
 
 297
นางไครทอง อาจวิชัย 
  รพ.สต.คำบก
ผู้สมัคร
 
 296
นางสาวเทียมจันทร์ ใจบุญ 
  รพ.สต.โนนป่าแดง
ผู้สมัคร
 
 295
นางสาวมณีรัตน์ ติยะบุตร 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุ่มแก
มีสิทธิ์
 
 294
นางสาวรติรัตน์ กิตติ์ธนกาญจน์ 
  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
มีสิทธิ์
 
 293
นางสาวภูษณิศา ทุมแก้ว 
  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
มีสิทธิ์
 
 292
นางบานเย็น นิลบารันต์ 
  รพ.สต.คูเมือง
มีสิทธิ์
 
 291
นางสาวใฝ่ปอง บุรีขันธ์ 
  รพ.สต.นาหัวบ่อ
ผู้สมัคร
 
 290
นางสาวขวัญใจ ไชยต้นเทือก 
  รพ.สต.โพนตูม
ผู้สมัคร
 
 289
นางสาวสุภัทตรา ราชอินทร์ 
  รพสต.นาใน
ผู้สมัคร
 
 288
นางจรัสศรี คำอ้อ 
  รพสต.โพนบก
ผู้สมัคร
 
 287
นางเกศรินทร์ พรหมภา 
  รพ.สต.หัวตะพาน
มีสิทธิ์
 
 286
นางลลิดา ปักเขมายัง 
  ม.ราชธานี
ผู้สมัคร
 
 285
นางกาญจนา อยู่เจริญสุข 
  ม.ราชธานี
ผู้สมัคร
 
 284
นางสาวพรพักตร์ สุรำไพ 
  ม.ราชธานี
ผู้สมัคร
 
 283
นางสาววิลาวรรณ ประวิทย์ธนา 
  ม.ราชธานี
ผู้สมัคร
 
 282
นางพนิดา สายสุด 
  สสอ.หัวตะพาน
มีสิทธิ์
 
 281
นางกิตติยา ลอยหา 
  รพ.สต.โพนเมืองน้อย
มีสิทธิ์
 
 280
นางปราณี สิงห์ขันธ์ 
  รพ.สต.โคกเลาะ
มีสิทธิ์
 
 279
นางอนุรักษ์ สายสุข 
  รพ.สต.บ้านขุมเหล็ก
มีสิทธิ์
 
 278
นางทับทิม ลอยหา 
  รพ.สต.สร้างถ่อใส
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th