หน้าหลัก >> โครงการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นฯ ปีงบประมาณ 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดโครงการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นฯ ปีงบประมาณ 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
โครงการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นฯ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมฯ (23 ก.พ. 2561)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ (23 ก.พ. 2561)
แผ่นพับ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (23 ก.พ. 2561)
แผ่นพับหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำประปา/น้ำบริโภค (23 ก.พ. 2561)
แผ่นพับหลักสูตรการส่งเสริมการบังคับใช้ พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ (23 ก.พ. 2561)

หน้า : [1]

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416