หน้าหลัก >> เปิดเผยข้อมูลราคา
เปิดเผยข้อมูลราคา
ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง จำนวน 1 หลัง (4 ม.ค. 2562)
ราคากลางการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (22 พ.ย. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (11 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ (8 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป 2 รายการ (18 ก.ย. 2561)
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2562 (17 ก.ย. 2561)
ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันอบบอัตโนมัติ จำนวน 7 รายการ (20 ก.ค. 2561)
ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (21 มิ.ย. 2561)
ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ (13 มิ.ย. 2561)
ราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ (24 พ.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค. 2561)
ราคากลางงานจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มก้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ (7 ก.พ. 2561)
เปิดราคากลาง จ้างตรวจวัดคุณภาพพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (16 ม.ค. 2561)
ราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ 4 รายการ (28 ธ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (30 พ.ย. 2560)
ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (24 พ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ (15 พ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (นมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี) จำนวน 2 รายการ (15 พ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416