หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (หลังเดิม) (18 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (หลังเดิม) (9 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (หลังที่ 2) (28 มี.ค. 2562)
เผยแพร่ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (หลังที่ 2) (22 มี.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) หลังที่ 2 (5 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) จำนวน 2 หลัง (24 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง (4 ม.ค. 2562)
เผยแพร่ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (27 ธ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำเด็ก อาคารสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (28 พ.ย. 2561)
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องสมุด (เดิม) เป็นห้องเกียรติยศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารภายนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (14 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฟิตเนส (14 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (7 พ.ย. 2561)
ราคากลางประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (1 พ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (1 พ.ย. 2561)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารฟิตเนส (30 ต.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารฟิตเนส (30 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนกังาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์ (18 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416