หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารบรรยาย ดร.สุทิน ชนะบุญ วันที่ 27 มกราคม 2560
หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ
หลักสูตร การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
หลักสูตร "ยกร่างกฏหมายสาธารณสุขฯ"
หลักสูตร การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หลักสูตร การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ชุดข้อมุลสำหรับการสอน Care Giver
เทคนิคการจัดการค่ากลาง (คำบรรยายของ อธิบดี กรมอนามัย)
ทำเนียบรุ่น CM 2/2560
ทำเนียบรุ่น CM 1/2560
Care Manager (CM 2/2560) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
Care Manager (CM 1/2560) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย (11 พ.ย.2559)
Care Manager (CM 1/2559) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
อบรม 43 แฟ้มทันตสาธารณสุข ปี 2559
ดาวน์โหลด 1143 ครั้ง

หน้า : [1]

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416