++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
Dowload Banner รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 2556
31 มี.ค. 2556
ดาวน์โหลด 3395 ครั้ง
เกณฑ์การคัดสรรสุดยอดส้วม ปี 2556
11 มี.ค. 2556
เกณฑ์การคัดสรรต้นแบบสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน ปี2556
11 มี.ค. 2556
ดาวน์โหลด 1090 ครั้ง
เอกสารแผ่นพับ วัยทอง
28 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลด 876 ครั้ง
มาตรฐานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น.pdf
5 ก.ค. 2555
คู่มือการให้บริการคลินิกวัยรุ่น
5 ก.ค. 2555
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กปี 2555
22 มิ.ย. 2555
ดาวน์โหลด 1135 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตครั้งที่ 3 อ.จากสถาบันราชานุกูล
15 มิ.ย. 2555
ดาวน์โหลด 776 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตครั้งที่ 3 อ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
15 มิ.ย. 2555
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตครั้งที่ 3 อ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
14 มิ.ย. 2555
ดาวน์โหลด 830 ครั้ง
เกณฑ์การประกวดตำบลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2555
15 พ.ค. 2555
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ (หมวด7-ห้องส้วม)
8 พ.ค. 2555
ดาวน์โหลด 860 ครั้ง
เกณฑ์คัดสรรสุดยอดส้วมระดับเขต ปี2555
26 เม.ย. 2555
เกณฑ์คัดสรรต้นแบบสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
26 เม.ย. 2555
ไฟล์นำเสนอ การประชุมอนามัยแม่และเด็ก 19 เม.ย. 2555
23 เม.ย. 2555
อ่าน 1375 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน ปี 2555
21 มี.ค. 2555
แบบประเมินตนเองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
21 มี.ค. 2555
รายชื่อวัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ระดับเขต ปีงบประมาณ 2554
11 ต.ค. 2554
รายชื่อชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ
11 ต.ค. 2554
ประวัติผู้สูงอายุ 80 ปี 100 ปี สุขภาพดี
10 ต.ค. 2554
เคล็ด(ไม่)ลับการจับประเด็นอย่างไรให้ได้ผลงาน
10 ต.ค. 2554
ความคิดเห็นของชมรมผู้สูงอายุในเขตตรวจราชการที่11และ13ต่อเกณฑ์และกระบวนการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเขต 7
8 ส.ค. 2554
เอกสารงานคลินิกวัยรุ่น Teen center
14 ก.ค. 2554
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
14 ก.ค. 2554
แบบประเมินการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยมระดับเขต
14 ก.ค. 2554
แบบฟอร์มแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพชมรมผุ้สูงอายุ
5 ก.ค. 2554
แบบฟอร์มการให้คะแนนชมรมผู้สูงอายุสำหรับกรรมการปี 54
5 ก.ค. 2554
แบบฟอร์มสรุปผลการให้คะแนนของคณะกรรมการประเมินรับรองคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ
5 ก.ค. 2554
แบบฟอร์มการประเมินตนเองของชมรมผู้สูงอายุ
5 ก.ค. 2554
แบบฟอร์มขอรับรองมาตรฐานสำหรับชมรมผู้สูงอายุ
5 ก.ค. 2554
คู่มือแผนการสอนแนวทางการจัดกิจกรรมนัด 6 ครั้งสูสุขภาพดี
5 ก.ค. 2554
คู่มือชมรมผู้สูงอายุในการใช้เกณฑ์คุณภาพเขต7 พิมพ์ครั้งที่2
1 ก.ค. 2554
ทำเนียบวัดส่งเสริมสุขภาพ- ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นปี50-51
27 มิ.ย. 2554
คู่มือแผนการสอนอบรมผู้สูงอายุติดเตียง
27 มิ.ย. 2554
การ์ดประเมินดัชนีมวลกาย
27 มิ.ย. 2554
คู่มือสำหรับผู้ประเมินรับรองในการใช้เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุเขต 7
27 มิ.ย. 2554
ไฟล์นำเสนอ การประชุมวิชาการแม่และเด็ก ระดับเขตครั้งที่2 ประจำปี 2554
30 พ.ค. 2554
อ่าน 1643 ครั้ง
คู่มือการใช้แบบประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
20 เม.ย. 2554
ดาวน์โหลด 644 ครั้ง
การชับเคลื่อนการดูแลผู้สุงอายุระยะยาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
20 เม.ย. 2554
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
คู่มือการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับ อสม.
20 เม.ย. 2554
ดาวน์โหลด 1175 ครั้ง
คู่มือการสำรวจสภาพความเป้นอยู่เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
20 เม.ย. 2554
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
โครงการทันตสาธารณสุข ในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2554
20 เม.ย. 2554
อ่าน 2106 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
11 เม.ย. 2554
ไม้ประดับดูดสารพิษ
28 ก.พ. 2554
ดาวน์โหลด 469 ครั้ง
โครงการ “สุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ปี 2554
24 ก.พ. 2554
คู่มือการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับชมรม
25 ม.ค. 2554
คู่มือมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
25 ม.ค. 2554
คู่มือการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุสำหรับอสม.
25 ม.ค. 2554
แบบรายงานข้อมูลยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย
24 ธ.ค. 2553
แบบนิเทศโครงการฟันเทียมพระราชทาน ปี 2553
12 ก.ค. 2553
อ่าน 22904 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7