หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหนูน้อยฟันดีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดขอนแก่น (24 เม.ย. 2562)
ชมรมฯ ผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2562 (23 เม.ย. 2562)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก (22 เม.ย. 2562)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2562 (19 เม.ย. 2562)
ศอ.7 ร่วมจัดประชุมถอดบทเรียนรูปแบบวิธีการจัดบริการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ (17 เม.ย. 2562)
ศอ.7 จัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกายสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (11 เม.ย. 2562)
ศอ.7 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2562 (9 เม.ย. 2562)
ศอ.7 ร่วมรณรงค์ล้างส้วมรับวันสงกรานต์ (5 เม.ย. 2562)
ศอ. 7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดร้อยเอ็ด (5 เม.ย. 2562)
ศอ. 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ปกครอง เพื่อสร้าง Smart Kids 4.0 (5 เม.ย. 2562)
ศอ.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ(Nutrition Surveillance) ให้แก่ สปป.ลาว (4 เม.ย. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงและเก็บข้อมูลในการศึกษาประสิทธิภาพการเสริมวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (3 เม.ย. 2562)
ศอ.7 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน(6-14ปี) เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2562 (3 เม.ย. 2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานประกอบการรอบรู้ด้านสุขภาพ (2 เม.ย. 2562)
ศอ.7 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (1 เม.ย. 2562)
ศอ. 7 ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า(รัชกาลที่ 3) และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 (1 เม.ย. 2562)
ศอ.7 ร่วมจัดประกวด LIKE TALK AWARD ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 มี.ค. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงการใช้แอปพลิเคชั่น H4U (28 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ร่วมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/ 2562 (27 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น (26 มี.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416