หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมจัดนิทรรศการงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (11 ธ.ค. 2561)
ศอ.7 จัดอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” MIO ปี 2562 (6 ธ.ค. 2561)
ศอ. 7 ประชุมหารือการดำเนินงานรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อหุ่นดี-สุขภาพดี ในสถานประกอบการ (30 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 (27 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดอบรม อสม. ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จ.ร้อยเอ็ด (26 พ.ย. 2561)
ศอ.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 (22 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง (22 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 7 (21 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รพ.รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อหุ่นดี-สุขภาพดี (20 พ.ย. 2561)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบบุคลากร (16 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัย/R2R (16 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมการดำเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี (16 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดอบรมพัฒนาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ลาว รุ่นที่ 2 (6 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 (5 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ระดับเขต (2 พ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม Walking Challenge ชวนเพื่อน ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน (31 ต.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (26 ต.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมวางแผนการบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (25 ต.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 (24 ต.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า (22 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416