หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
"ศอ.7ขก. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น" (19 เม.ย. 2561)
ชมรมฯผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 (17 เม.ย. 2561)
สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศอ.7 จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 (11 เม.ย. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (11 เม.ย. 2561)
ศอ.7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร Environmental Health Accreditation (EHA) (5 เม.ย. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ ปี 61” (5 เม.ย. 2561)
ศอ.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขศึกษา ร่วมกับกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (5 เม.ย. 2561)
ศอ.7 สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 7 (5 เม.ย. 2561)
"เสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น" (5 เม.ย. 2561)
ศอ. 7 ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า(รัชกาลที่ 3) และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 (2 เม.ย. 2561)
ศอ. 7 จัดอบรม เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (Rational Drug Use) (30 มี.ค. 2561)
ศอ.7 ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (27 มี.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมสรุปความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (27 มี.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน PP Excellence งานอนามัยแม่และเด็ก (27 มี.ค. 2561)
ศอ. 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (26 มี.ค. 2561)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นเข้ารับกิตติกรรมประกาศกระบวนการคุณภาพ(HA) ขั้นที่ 2 (16 มี.ค. 2561)
ศอ.7 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 (14 มี.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมงาน “INNO TECH TGTK FAIR 2018” (13 มี.ค. 2561)
ศอ.7 ต้อนรับ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่นศึกษาดูงานการวางแผนครอบครัว (12 มี.ค. 2561)
ศอ.7 ขอแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2560 (12 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416