หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย. 2561)
ศอ.7 ร่วมแถลงข่าวการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (19 ก.ย. 2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับประเทศ (14 ก.ย. 2561)
ศอ.7 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน เครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ จ.ขอนแก่น (14 ก.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.มหาสารคาม (11 ก.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมคืนข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ (7 ก.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.ขอนแก่น (5 ก.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.ร้อยเอ็ด (5 ก.ย. 2561)
ศอ.7 คัดเลือกโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital และGREEN & CLEAN รพ.สต. เขตสุขภาพที่ 7 ปี งบประมาณ 2561 (5 ก.ย. 2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (31 ส.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง (31 ส.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.กาฬสินธุ์ (31 ส.ค. 2561)
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (31 ส.ค. 2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศอ.12 ยะลา (29 ส.ค. 2561)
กขป.7 ร่วมกับ ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร “ นวัตกรสร้างสุขผู้สูงวัย ” (29 ส.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมกับกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น (22 ส.ค. 2561)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมจากอธิบดีกรมอนามัย (20 ส.ค. 2561)
ศอ.7 จัดงานรณรงค์เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (20 ส.ค. 2561)
ศอ.7 ประชุมการเฝ้าระวังเชิงรุกในการป้องกัน โรคระบบทางเดินหายใจจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (10 ส.ค. 2561)
ศอ.7 จัดมหกรรม “ร้อยแก่นสารสินธุ์ ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่” เขตสุขภาพที่ 7 (10 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416