หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2562 (21 มี.ค. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ค่ากลาง และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น (19 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1/2562 (15 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) (15 มี.ค. 2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังตำบลที่มีระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) (14 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม วันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 67 ปี และแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2561 (12 มี.ค. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 7 (8 มี.ค. 2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 1/2562 (8 มี.ค. 2562)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมจาก รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ (7 มี.ค. 2562)
ศอ.7 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 (4 มี.ค. 2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (28 ก.พ. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การยศาสตร์กับการทำงาน" (28 ก.พ. 2562)
ศอ.7 จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างสุขในการทำงานด้วยสมาธิ" (28 ก.พ. 2562)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น (28 ก.พ. 2562)
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร : การพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (18 ก.พ. 2562)
ศอ.7 ร่วมจัดกิจกรรม SECRET OF LOVE SEASON 4 “รักออกแบบได้” (18 ก.พ. 2562)
ศอ.7 จัดกิจกรรมรณรงค์สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ (15 ก.พ. 2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการงานกรณีปกติจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1/2562 (15 ก.พ. 2562)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (15 ก.พ. 2562)
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ “คุณธรรม ความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน” (12 ก.พ. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416