หน้าหลัก >> งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

หมวดย่อย
   ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (17 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (20 ก.พ. 2562)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) (13 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) (6 พ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) (30 ต.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) (12 ต.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งแพทย์แผนจีน (27 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) (26 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (19 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) (18 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (10 ก.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (31 ส.ค. 2561)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (19 มิ.ย. 2561)
ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (8 มิ.ย. 2561)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบรืการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (31 พ.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลภายนอก งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเย็บผ้า (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผลสอบพนักงาราชการ ตำแหน่ง นิติกร (13 มี.ค. 2561)
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416