++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (23 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยคลายเมื่อยหลังพวงมาลัย เทศกาลสงกรานต์ (16 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ สืบสานประเพณีไทยทำบุญสรงน้ำพระ (16 เม.ย. 2558)
ตัดเล็บ สื่อรัก สร้างสุขอนามัยผู้สูงอายุ (10 เม.ย. 2558)
ใส่ใจผู้สูงวัย ป้องกันภัยสมองเสื่อม (10 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ (7 เม.ย. 2558)
จ.อุบลฯ จัดรณรงค์ “ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี” (2 เม.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพที่ 8 และ 10 (1 เม.ย. 2558)
ดูแลผู้สูงวัย ...ใช้ส้วมห้อยขา (30 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เทคนิคจูงใจให้ผู้มารับบริการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก” (27 มี.ค. 2558)
กรมอนามัย ส่งมอบมส้วมสุขอนามัยให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (27 มี.ค. 2558)
เลือกกิจกรรมปิดเทอม เสริมทักษะลูกน้อย (27 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ (25 มี.ค. 2558)
ปรับสมดุลร่างกาย หายใจถูกต้อง สอดคล้องวิถีโยคะ (18 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 8 (17 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (11 มี.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์อาหารลดเค็ม” (10 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (9 มี.ค. 2558)
ลดเค็ม ลดป่วย ลดโรค (9 มี.ค. 2558)
ผอ.ศอ.7อุบลฯประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สู่สถานที่ทำงานลดโลกร้อน (9 มี.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงาน 5ส. จาก อบต.ด่านขุนทด (6 มี.ค. 2558)
กรมอนามัย จัดสัมมนา"เสริมพลัง สร้างทักษะสุขภาพ@DHS"20จังหวัดในพื้นที่ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ก.พ. 2558)
เตรียมก่อนแต่ง พร้อมก่อนท้อง ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง (24 ก.พ. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร (20 ก.พ. 2558)
“อาหารตรุษจีน” เลือกซื้อเลือกทานอย่างไร ปลอดภัยได้คุณภาพ (16 ก.พ. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ "รักอย่างไรให้ปลอดภัย" (16 ก.พ. 2558)
รักอย่างไรให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์ (13 ก.พ. 2558)
รองอธิบดีกรมอนามัยติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (9 ก.พ. 2558)
ศอ.7 อุบลราชธานี จัดอบรมถวายความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2558 (4 ก.พ. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมกับ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (30 ม.ค. 2558)
ตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ในพื้นที่ ศอ.7อุบลฯ (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบล ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7 (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.มุกดาหาร จัดประชุมสัญจรสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (26 ม.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯขอเชิญร่วม แข่งขัน B-BOY ใน กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (26 ม.ค. 2558)
กินดี..สุขภาพดีด้วย..รหัส 6:6:1 ลดหวาน มัน เค็ม (26 ม.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ (19 ม.ค. 2558)
“เสริมสุขภาพให้แข็งแรงช่วงหน้าหนาว ด้วยผักผลไม้” (19 ม.ค. 2558)
อาหารวันเด็กเลี่ยงน้ำอัดลม (9 ม.ค. 2558)
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี (ระดับประเทศ) ที่ จ.ยโสธร (8 ม.ค. 2558)
อธิบดีกรมอนามัย เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (Health Promotion Plaza) (8 ม.ค. 2558)
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ (8 ม.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Instructors)การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 (24 ธ.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” (4 ธ.ค. 2557)
Bike For The KING “ปั่นจักรยานทำดีเพื่อพ่อ” (3 ธ.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมงานรวมพลังเพื่อยับยั้งโรคขาดสารไอโอดีนและวันเอดส์โลก (1 ธ.ค. 2557)
การป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก (28 พ.ย. 2557)
เสริมไอโอดีนแม่ตั้งครรภ์ ป้องกันลูกปัญญาอ่อน (27 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (26 พ.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7