++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (26 ม.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯขอเชิญร่วม แข่งขัน B-BOY ใน กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (26 ม.ค. 2558)
กินดี..สุขภาพดีด้วย..รหัส 6:6:1 ลดหวาน มัน เค็ม (26 ม.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ (19 ม.ค. 2558)
“เสริมสุขภาพให้แข็งแรงช่วงหน้าหนาว ด้วยผักผลไม้” (19 ม.ค. 2558)
อาหารวันเด็กเลี่ยงน้ำอัดลม (9 ม.ค. 2558)
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี (ระดับประเทศ) ที่ จ.ยโสธร (8 ม.ค. 2558)
อธิบดีกรมอนามัย เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร (Health Promotion Plaza) (8 ม.ค. 2558)
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ (8 ม.ค. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Instructors)การพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558 (24 ธ.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” (4 ธ.ค. 2557)
Bike For The KING “ปั่นจักรยานทำดีเพื่อพ่อ” (3 ธ.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมงานรวมพลังเพื่อยับยั้งโรคขาดสารไอโอดีนและวันเอดส์โลก (1 ธ.ค. 2557)
การป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก (28 พ.ย. 2557)
เสริมไอโอดีนแม่ตั้งครรภ์ ป้องกันลูกปัญญาอ่อน (27 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (26 พ.ย. 2557)
แพทย์หญิง ศิริพร กัญชนะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดูแลพัฒนาการเด็ก อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ (26 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่าง (24 พ.ย. 2557)
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ (21 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลฯ (20 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวาน (19 พ.ย. 2557)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุม การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 และ 8 (17 พ.ย. 2557)
หยุดเบาหวาน!เริ่มวันนี้ เริ่มที่มื้อเช้า (14 พ.ย. 2557)
รมว.สธ.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดสกลนคร (10 พ.ย. 2557)
ศอ.7อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5 พ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (30 ต.ค. 2557)
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จ.อุบลฯ (28 ต.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2557 (21 ต.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ. (21 ต.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (14 ต.ค. 2557)
สร้างให้ลูกเป็นนักอ่านด้วยทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (26 ก.ย. 2557)
ศอ.7อุบลฯ ต้อนรับคณะประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติและมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (24 ก.ย. 2557)
“เด็กจมน้ำ” อุบัติภัยร้ายใกล้ตัว (23 ก.ย. 2557)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (23 ก.ย. 2557)
กรมอนามัยประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ. อำนาจเจริญ (5 ก.ย. 2557)
รู้ไว้ใช่ว่า... โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (3 ก.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บัววัด จัดอบรมการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร (25 ส.ค. 2557)
น้ำท่วมขัง ระวังโรคตาแดง (22 ส.ค. 2557)
อบต.เอือดใหญ่ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียง ลดเสี่ยงโลกร้อน (22 ส.ค. 2557)
รณรงค์การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุ (21 ส.ค. 2557)
ชวนเด็ก ๆ มาออกกำลังกาย“เพิ่มพลังสมอง เพิ่มความจำ เพิ่มพลังความคิด” (14 ส.ค. 2557)
จังหวัดสกลนคร จัดงานจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ อย่างยิ่งใหญ่ (13 ส.ค. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมใจถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน12 สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์นมแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ความสำคัญของการเล่านิทานให้ลูกฟัง (5 ส.ค. 2557)
นมแม่ คือหลักชัย ปกป้องโรคภัยตลอดชีวิต (4 ส.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ มอบรองเท้าบูทป้องกันเชื้อโรคให้กับจนท.ตำรวจ สี่แยกตลาดเจริญศรี (1 ส.ค. 2557)
สามนิ้วสัมผัส พิชิตมะเร็งเต้านม (25 ก.ค. 2557)
ดูแลบุตรหลาน ต้านภัยไข้เลือดออก (25 ก.ค. 2557)
สสจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอาหาร (24 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7