หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

เปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (30 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปั๊มลมสำหรับยูนิตทำฟัน ขนาด 2 แรงม้า (21 มี.ค. 2559)
ราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาซักผ้า (10 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผ้า จำนวน 10 รายการ (12 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก (26 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (26 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการสอบราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก (26 ม.ค. 2559)
ประกาศวงเงินงบประมาณโครงการสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (26 ม.ค. 2559)
สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงคนไข้และเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ธ.ค. 2558)
ราคากลางสอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงคนไข้และเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ธ.ค. 2558)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้า (Defibrillator) (14 ธ.ค. 2558)
ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ (11 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) (20 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 พ.ย. 2558)
ราคากลางซื้อน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก Cell Prep (18 พ.ย. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ (17 พ.ย. 2558)
สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ (17 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (17 พ.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>