หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

ประกาศราคากลางซ่อมแซมคลินิกส่งเสริมสุขภาพ (25 ก.ค. 2559)
ราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั่วคราว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (31 พ.ค. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ค. 2559)
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน (29 เม.ย. 2559)
เปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (30 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปั๊มลมสำหรับยูนิตทำฟัน ขนาด 2 แรงม้า (21 มี.ค. 2559)
ราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาซักผ้า (10 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผ้า จำนวน 10 รายการ (12 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก (26 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (26 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการสอบราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก (26 ม.ค. 2559)
ประกาศวงเงินงบประมาณโครงการสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (26 ม.ค. 2559)
สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงคนไข้และเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ธ.ค. 2558)
ราคากลางสอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงคนไข้และเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (18 ธ.ค. 2558)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้า (Defibrillator) (14 ธ.ค. 2558)
ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ (11 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผลิตภัณฑ์ซักผ้า) (20 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (18 พ.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416