หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

เปิดราคากลาง จ้างตรวจวัดคุณภาพพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (16 ม.ค. 2561)
ราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ 4 รายการ (28 ธ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง (30 พ.ย. 2560)
จ้างปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (27 พ.ย. 2560)
ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (24 พ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ (15 พ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (นมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี) จำนวน 2 รายการ (15 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยา HIV 7 รายการ) (14 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 รายการ (13 พ.ย. 2560)
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (8 พ.ย. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (5 พ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางผู้ช่วยนักวิจัย 2 ตำแหน่ง (27 ต.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (27 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2561 (10 ต.ค. 2560)
ราคากลางการจัดซื้ออาหารสำเร็จรูปแลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 3 รายการ และราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ ปีงบประมาณ 2561 (3 ต.ค. 2560)
ราคากลางจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (29 ก.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416