++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.7อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน (22 มิ.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน” (15 มิ.ย. 2558)
รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่จ.อุบลฯ (15 มิ.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดประชุมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างยั่งยืน (11 มิ.ย. 2558)
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่10 (27 พ.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดโครงการ“ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส (26 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 พ.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ เปิดให้บริการ คลินิกเด็กฉลาด “เด็กฉลาด พ่อแม่สร้างได้” (21 พ.ค. 2558)
ประชุม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงทางสูติกรรม” (21 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (20 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (14 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสุดยอดส้วมสาธารณะ (8 พ.ค. 2558)
อธิบดีกรมอนามัยร่วมแถลงข่าวบทบาทคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (29 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (23 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยคลายเมื่อยหลังพวงมาลัย เทศกาลสงกรานต์ (16 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ สืบสานประเพณีไทยทำบุญสรงน้ำพระ (16 เม.ย. 2558)
ตัดเล็บ สื่อรัก สร้างสุขอนามัยผู้สูงอายุ (10 เม.ย. 2558)
ใส่ใจผู้สูงวัย ป้องกันภัยสมองเสื่อม (10 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ (7 เม.ย. 2558)
จ.อุบลฯ จัดรณรงค์ “ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี” (2 เม.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพที่ 8 และ 10 (1 เม.ย. 2558)
ดูแลผู้สูงวัย ...ใช้ส้วมห้อยขา (30 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เทคนิคจูงใจให้ผู้มารับบริการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก” (27 มี.ค. 2558)
กรมอนามัย ส่งมอบมส้วมสุขอนามัยให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (27 มี.ค. 2558)
เลือกกิจกรรมปิดเทอม เสริมทักษะลูกน้อย (27 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ (25 มี.ค. 2558)
ปรับสมดุลร่างกาย หายใจถูกต้อง สอดคล้องวิถีโยคะ (18 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 8 (17 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (11 มี.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์อาหารลดเค็ม” (10 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดแบบบูรณาการ (9 มี.ค. 2558)
ลดเค็ม ลดป่วย ลดโรค (9 มี.ค. 2558)
ผอ.ศอ.7อุบลฯประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สู่สถานที่ทำงานลดโลกร้อน (9 มี.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงาน 5ส. จาก อบต.ด่านขุนทด (6 มี.ค. 2558)
กรมอนามัย จัดสัมมนา"เสริมพลัง สร้างทักษะสุขภาพ@DHS"20จังหวัดในพื้นที่ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ก.พ. 2558)
เตรียมก่อนแต่ง พร้อมก่อนท้อง ลูกน้อยสมบูรณ์แข็งแรง (24 ก.พ. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร (20 ก.พ. 2558)
“อาหารตรุษจีน” เลือกซื้อเลือกทานอย่างไร ปลอดภัยได้คุณภาพ (16 ก.พ. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ "รักอย่างไรให้ปลอดภัย" (16 ก.พ. 2558)
รักอย่างไรให้ปลอดภัย ในวันวาเลนไทน์ (13 ก.พ. 2558)
รองอธิบดีกรมอนามัยติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (9 ก.พ. 2558)
ศอ.7 อุบลราชธานี จัดอบรมถวายความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2558 (4 ก.พ. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมกับ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) (30 ม.ค. 2558)
ตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ในพื้นที่ ศอ.7อุบลฯ (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบล ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7 (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.มุกดาหาร จัดประชุมสัญจรสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (30 ม.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (26 ม.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯขอเชิญร่วม แข่งขัน B-BOY ใน กิจกรรมวันวาเลนไทน์ (26 ม.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7