หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ (23 ก.ย. 2559)
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อยาDTaP-IPV-Hib vaccine ประจำปีงบประมาณ2560 (22 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อ DTaP-IPV-Hib-Hep B vaccine ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปเลี้ยงคนไข้ (9 ก.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (8 ก.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมคลินิกส่งเสริมสุขภาพ (25 ก.ค. 2559)
ราคากลางซ่อมแซมอาคารสำนักงานชั่วคราว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (31 พ.ค. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ค. 2559)
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน (29 เม.ย. 2559)
เปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (30 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปั๊มลมสำหรับยูนิตทำฟัน ขนาด 2 แรงม้า (21 มี.ค. 2559)
ราคากลางก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดและติดตามเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (18 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาซักผ้า (10 มี.ค. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ผ้า จำนวน 10 รายการ (12 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูก (26 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (26 ม.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416