หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็๋บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (19 ต.ค. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (19 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) (18 ต.ค. 2559)
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) (18 ต.ค. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดแบบอัตดนมัติ จำนวน 20 รายการ (12 ต.ค. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (12 ต.ค. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 20 รายการ (12 ต.ค. 2559)
สอบราคาซื้อน้ำาตรวจวิเคราะห์ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ (12 ต.ค. 2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ (12 ต.ค. 2559)
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 20 รายการ (12 ต.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกายแบบแยกส่วนพิมพ์รายงานผล (12 ต.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ จำนวน ๖ รายการ (7 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาภูมิคุ้มกันแบบอัตโนมัติ จำนวน 6 รายการ (7 ต.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ (30 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ (30 ก.ย. 2559)
เปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ (23 ก.ย. 2559)
ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อยาDTaP-IPV-Hib vaccine ประจำปีงบประมาณ2560 (22 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อ DTaP-IPV-Hib-Hep B vaccine ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560 (14 ก.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416