++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

สามนิ้วสัมผัส พิชิตมะเร็งเต้านม (25 ก.ค. 2557)
ดูแลบุตรหลาน ต้านภัยไข้เลือดออก (25 ก.ค. 2557)
สสจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอาหาร (24 ก.ค. 2557)
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก “รับมืออย่างไร เมื่อกระแสโลกยุคต่อไปคือสังคมผู้สูงอายุ” (10 ก.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพสต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ (7 ก.ค. 2557)
10 ท่าบริหารดวงตา ป้องกันตาล้าช่วงบอลโลก (4 ก.ค. 2557)
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (4 ก.ค. 2557)
การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน (4 ก.ค. 2557)
ชมรม AEC ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (4 ก.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม“รวมพลคนรักษ์จักรยาน รักสุขภาพ” (2 ก.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมให้กับผู้มารับบริการในคลินิกเบาหวาน (1 ก.ค. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม "ชาววารินชำราบร่วมใจ ต้านภัยอุจจาระร่วง" (30 มิ.ย. 2557)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ก้าวสู่เวทีอาเซียน (26 มิ.ย. 2557)
ทำไมต้องเป็นเมนูชูสุขภาพ (26 มิ.ย. 2557)
"ไอโอดีน...สำคัญไฉน...ใยต้องกิน" (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง (24 มิ.ย. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (20 มิ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (18 มิ.ย. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (17 มิ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน ในงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน (17 มิ.ย. 2557)
ศอ.7 อุบลฯ เป็นวิทยากร อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้หลัก 3อ.ให้กับ สคร.7 (16 มิ.ย. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (13 มิ.ย. 2557)
รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดห้องเรียนสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก (KID’S SWIMMING POOL 07) (13 มิ.ย. 2557)
รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานรอบที่2 เดือน ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (13 มิ.ย. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (การรับรองคงสภาพ) (10 มิ.ย. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัช (9 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ดูงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สู่…สถานที่ทำงานลดโลกร้อน และระบบงาน 5 ส. (7 มิ.ย. 2557)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างจ้างเหมารายวันตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถพยาบาล) (6 มิ.ย. 2557)
ศอ.7 อบ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ” (6 มิ.ย. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี จัดอบรม “ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ” (6 มิ.ย. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (5 มิ.ย. 2557)
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตบริการที่10 (31 พ.ค. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีจัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น (30 พ.ค. 2557)
รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ รร.ตชด. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ (30 พ.ค. 2557)
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (28 พ.ค. 2557)
ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ (27 พ.ค. 2557)
ฟิตแอนด์เฟริมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (26 พ.ค. 2557)
ศอ.7อบ.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (20 พ.ค. 2557)
วันพยาบาลสากล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (20 พ.ค. 2557)
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กับ สุขภาวะของเด็กปฐมวัย (20 พ.ค. 2557)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ (19 พ.ค. 2557)
กินอาหารเช้าแล้วดีอย่างไร (8 พ.ค. 2557)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (2 พ.ค. 2557)
อบรม การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และประเมินรับรองมาตรฐานคลินิกไร้พุงคุณภาพ (2 พ.ค. 2557)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (30 เม.ย. 2557)
รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษศึกษาดูงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และระบบงาน 5 ส (28 เม.ย. 2557)
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 7 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (25 เม.ย. 2557)
“โนโมโฟเบีย” โรคฮิตติดจอของวัยทีน (23 เม.ย. 2557)
ล้างตลาดถูกหลัก สกัดโรคหน้าร้อน (21 เม.ย. 2557)
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมป้องกันภัยอัมพฤกษ์ อัมพาต (10 เม.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7