หน้าหลัก >> ข่าวพัสดุ

ข่าวพัสดุ

หมวดย่อย
   จัดซื้อจัดจ้าง
   เปิดเผยข้อมูลราคา

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (28 มิ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องคลอด-ห้องผ่าตัด (เดิม) (9 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งประตูกระจกบานสวิง ด้านหน้าเวชระเบียน อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (8 พ.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดประจำปีงบประมาณ2560 (10 เม.ย. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 2560 (17 ก.พ. 2560)
ราคากลางสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 (16 ธ.ค. 2559)
สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 (16 ธ.ค. 2559)
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา จำนวน 2 รายการ (16 พ.ย. 2559)
ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (น้ำยาตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย) (14 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดฯ จำนวน 20 รายการ ครั้งที่ 2 (8 พ.ย. 2559)
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ (8 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (4 พ.ย. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (3 พ.ย. 2559)
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด (28 ต.ค. 2559)
ราคากลางสอบราคาซื้อน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก (28 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก (28 ต.ค. 2559)
ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็๋บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (19 ต.ค. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (19 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) (18 ต.ค. 2559)
ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) (18 ต.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416