++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ.อุบลฯ (26 ส.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (24 ส.ค. 2558)
ศอ. 7 อุบลฯ ร่วมโครงการถนนเด็กเดิน ตอน “ค่าน้ำนม” (24 ส.ค. 2558)
กรมอนามัยจัดประชุม “กรมอนามัย : วิถีแห่งปัจจุบันสู่อนาคต” (18 ส.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุราชการ กรมอนามัย ประจำปี 2558 (18 ส.ค. 2558)
ศอ.7 อบ. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 (14 ส.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพระดับดีเด่น (29 ก.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ” (24 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่5) (20 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่4) (20 ก.ค. 2558)
Teen center ศอ.7 อุบลฯ รณรงค์ “วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ” (20 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร” (15 ก.ค. 2558)
คลินิกวัยรุ่นคบวงจร จัดกิจกรรมรณรงค์ “วัยรุ่นไทย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ” (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่3) (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 4 (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ โดยคลินิกวัยเรียนวัยรุ่นครบวงจร จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ท้องก่อนวัย (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการดูแลเด็กจมน้ำ และการป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น ในงาน“พลังเด็กเปลี่ยนโลก” (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (รุ่นที่2) (15 ก.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ อบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (9 ก.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน (22 มิ.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน” (15 มิ.ย. 2558)
รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมพื้นที่จ.อุบลฯ (15 มิ.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯจัดประชุมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอย่างยั่งยืน (11 มิ.ย. 2558)
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่10 (27 พ.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดประชุมพัฒนาโจทย์ชุดโครงการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (27 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดโครงการ“ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส (26 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 พ.ค. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ เปิดให้บริการ คลินิกเด็กฉลาด “เด็กฉลาด พ่อแม่สร้างได้” (21 พ.ค. 2558)
ประชุม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงทางสูติกรรม” (21 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (20 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ รับคณะศึกษาดูงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (14 พ.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสุดยอดส้วมสาธารณะ (8 พ.ค. 2558)
อธิบดีกรมอนามัยร่วมแถลงข่าวบทบาทคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (29 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ (23 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยคลายเมื่อยหลังพวงมาลัย เทศกาลสงกรานต์ (16 เม.ย. 2558)
ศอ.7อุบลฯ สืบสานประเพณีไทยทำบุญสรงน้ำพระ (16 เม.ย. 2558)
ตัดเล็บ สื่อรัก สร้างสุขอนามัยผู้สูงอายุ (10 เม.ย. 2558)
ใส่ใจผู้สูงวัย ป้องกันภัยสมองเสื่อม (10 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ (7 เม.ย. 2558)
จ.อุบลฯ จัดรณรงค์ “ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี” (2 เม.ย. 2558)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 เม.ย. 2558)
ศอ.7 อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพที่ 8 และ 10 (1 เม.ย. 2558)
ดูแลผู้สูงวัย ...ใช้ส้วมห้อยขา (30 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯ จัดเวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง “เทคนิคจูงใจให้ผู้มารับบริการเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก” (27 มี.ค. 2558)
กรมอนามัย ส่งมอบมส้วมสุขอนามัยให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (27 มี.ค. 2558)
เลือกกิจกรรมปิดเทอม เสริมทักษะลูกน้อย (27 มี.ค. 2558)
ศอ.7อุบลฯจัดอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ (25 มี.ค. 2558)
ปรับสมดุลร่างกาย หายใจถูกต้อง สอดคล้องวิถีโยคะ (18 มี.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7