คำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานประจำปี
 
ข่าวการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (24/09/2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (19/09/2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) (18/09/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (10/09/2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยง พนักงานบริการ (31/08/2561)
อ่านทั้งหมด     

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416

ติดต่อเรา

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 TEL: (043)235902-5 FAX: (043)243416