คำรับรองการปฏิบัติราชการ    รายงานประจำปี     คุณธรรมและความโปร่งใส
 
ข่าวการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12/03/2563)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (13/09/2562)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคทดลองปฏิบัติและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (09/09/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต.เจ้าพนักงานธุรการ (03/09/2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (13/08/2562)
อ่านทั้งหมด     

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416