Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password

ภาษาไทย | English version

Untitled Document
 
สารคดีนมแม่ 18 ตอน ดาวน์โหลด
 
 
 
โลโก้อุตสาหกรรมของเล่นไทย

ผลงานและเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2546
เป้าหมาย
1.

ร้อยละโรงพยาบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์ การประเมินลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
2. ร้อยละโรงพยาบาล/ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์
การประเมินมุมส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ25
3. ศูนย์เด็กเล็กสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
4. ร้อยละเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปี ในพื้นที่เสี่ยงได้รับการหยอดวิตามินเอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ90


ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพ
เป้าหมาย
1. อัตราส่วนการตายมารดา
ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. อัตราการมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี
ไม่เกินร้อยละ 10
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี
ไม่เกินร้อยละ 1
4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ไม่เกินร้อยละ 10
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง
ธาลัสซีเมียเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ไม่เกิน 30 ต่อ 1000 เกิดมีชีพ
7. อัตรทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม
ไม่เกินร้อยละ 7
8. อัตราตายปริกำเนิด
ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด
9. อัตราตายทารก
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
10. อัตราทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย4 เดือน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
11. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานอายุตามน้ำหนัก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
12. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่พัฒนาการตามวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี
ไม่เกินร้อยละ 8


 
สปอตวิทยุ / สารคดีวิทยุ ชุด อิ่มอุ่นรัก จากอกแม่

การประเมินซ้ำและติดตามเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสายสัมพันธ์ แม่-ลูก


 
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าว/บทความล่าสุด
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (30/10/2014 10:09:24)
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จ.อุบลฯ (28/10/2014 15:53:54)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา(ฉบับปรับปรุง) (27/10/2014 12:26:11)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2557 (24/10/2014 08:48:32)
มาตรฐานการสุขาภิบาลในโรงพยาบาล การจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข (23/10/2014 11:56:41)

 link ภายในเว็บ

เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงการสำคัญ | กิจกรรม/สัมมนา | ติดต่อหน่วยงาน | แผนผังเว้บไซต์

Copyright 2010  Department of Health : Mimistry of Public Health
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค  ต.ธาตุ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี โทร 0-4528-8586-8 แฟกซ์ 0-4528-8580
 ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ supatra.s@anamai.mail.go.th