Menu
   งานตามภารกิจ
   ระบบสารสนเทศ
Datacenter
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password
สถิติเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าว ITเผยแพร่ผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดาวน์โหลด 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันดิจิตอลพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพรังสีดิจิตอลในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลทั้งหมด..     
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC) ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2553

วันที่ 9 ก.ค. 2553 จำนวนคนอ่าน 88 คน

              เมื่อวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" การดำเนินงานคลินิกไร้พุง (Diet Physical Activity Clinic : DPAC) ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและการบริหารจัดการคลินิกไร้พุงแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 13 มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 105 คนโดยได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ทอง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันประกอบด้วย นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดร.วณิชา กิจวรพัฒน์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ และนางลักขณา แย้มพิวันจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
 
                                                                                                                                    ข่าวโดย :  งานลูกค้าสัมพันธ์
 
                                                                                                                                                                                       ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 
 
พอ.นพ.บวร ประธานในพิธีเปิดและ  นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาล"
บรรยากาศในห้องประชุม  ในช่วงของวิชาการ
นำยืดเหยียดโดย HEALTH   MODEL  ของศูนย์อนามัยที่  7  สวยและสุขภาพดี ไม่มีส่วนเกิน
รับฟังการบรรยายต่อในหัวข้อ "องค์ความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการในโรงพยาบาล"         (อ. อาหาร) โดย  ดร. วณิชา กิจวรพัฒน์   นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
การบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในการออกกำลังกาย (อ. อารมณ์) โดย ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์   ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ. ออกกำลังกาย)
  บรรยายเสร็จฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง (ต้องทำให้ได้แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคุณนิพนธ์) ท่านวิทยากรลงภาคสนามด้วยตัวเอง

ไม่มีเวลาง่วงนอนเลยจริงๆ

มองเห็นภาพชัด  บรรยากาศสนุกสนานและไม่เครียด
ถึงเวลาเข้ากลุ่มทำกิจกรรมก็ยังยิ้มสู้ทุกท่าน
คุณสิริพินท์  ศิริโสภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงานศูนย์อนามัยที่  7 อุบลราชธานี มอบแนวทางการจัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาลในช่วงการประชุมกลุ่ม
พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรก่อนลาจากกัน
  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
33%
  ให้ 3 คะแนน
 
33%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
33%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 มัลติมีเดีย
 
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคา (09/12/2014 10:36:17)
ศอ.7 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ” (04/12/2014 16:12:15)
Bike For The KING “ปั่นจักรยานทำดีเพื่อพ่อ” (03/12/2014 10:56:46)
ศอ.7 อุบลฯ ร่วมงานรวมพลังเพื่อยับยั้งโรคขาดสารไอโอดีนและวันเอดส์โลก (02/12/2014 09:44:37)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (01/12/2014 19:08:51)

 link ภายในเว็บ

เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงการสำคัญ | กิจกรรม/สัมมนา | ติดต่อหน่วยงาน | แผนผังเว้บไซต์

Copyright 2010  Department of Health : Mimistry of Public Health
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค  ต.ธาตุ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี โทร 0-4528-8586-8 แฟกซ์ 0-4528-8580
 ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ supatra.s@anamai.mail.go.th