ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ ปี 59"

วันที่ 7 เม.ย. 2559
 
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นำโดย นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เป็นวันดีเดย์ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งล้างส้วมในโรงพยาบาลพร้อมๆ กัน และทำต่อเนื่องตลอดไป
วัตถุประสงค์เพื่อการมีส้วมที่สะอาด น่าใช้ ปลอดภัย ปลอดโรค เน้นการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งส้วมแบบนั่ง ที่กดชักโครกของส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำที่อ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด และราวจับ อีกประการหนึ่ง เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง ได้แก่ นั่งลงบนโถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม ไม่ทิ้งวัสดุอื่น นอกจากกระดาษชำระลงโถส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม
ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 และ 8 รวมทั้งผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 100 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416