ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม"

วันที่ 1 เม.ย. 2559
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2559 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังการมีส่วนร่วมบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับกรมอนามัย เพื่อเปลี่ยนแปลงกรมอนามัยเป็นกรมวิชาการหลัก ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดูแลส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี "ไม่หยุดที่จะคิด ไม่ผิดที่จะทำ"
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416