ข่าวพัสดุ >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) จำนวน 2 หลัง

วันที่ 24 ม.ค. 2562
 
ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) จำนวน 2 หลัง 1 คูหา  ลักษณะเป็นบ้านพักสองชั้น ดังรายละเอียด
1. กำหนดดูอาคารบ้านพักที่ราชพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
2. กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาพด ในวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
3. กำหนดประมูลขายทอดตลาด วันที่  5 กุมภาพันธ์  2562  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416