ข่าวพัสดุ >> เปิดเผยข้อมูลราคา
ราคากลางการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง

วันที่ 22 พ.ย. 2561
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จะจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง มีราคากลาง ดังนี้

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416