ข่าวพัสดุ >> จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารฟิตเนส

วันที่ 30 ต.ค. 2561
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารฟิตเนส ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดังนี้

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416