ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ‘‘การยกร่างกฎหมายสาธารณสุข’’

วันที่ 14 มี.ค. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการยกร่างกฎหมายสาธารณสุข สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9 -11 มีนาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และ นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416