ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมงาน “ฮักแพง ร่วมแรง วันสตรีสากล”

วันที่ 14 มี.ค. 2559
 
 
จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ "ฮักแพง ร่วมแรง วันสตรีสากล” และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาสตรีขอนแก่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานฯ
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รณรงค์ยุติการทิ้งเด็ก "คิดก่อนทิ้ง" "3 ไม่” ไม่เสียชีวิต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายโอกาส
ในการนี้ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรม โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับ เกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. โดยเน้นการประเมินตนเอง ภาวะอ้วน รอบเอว ดัชนีมวลกาย รวมถึงภาวะโภชนาการ การลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งได้รับความสนใจ จากกลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ประมาณ 500 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416