งานการเจ้าหน้าที่ >> ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลภายนอก งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเย็บผ้า

วันที่ 10 เม.ย. 2561
 
ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานเย็บผ้า  จำนวน 1 อัตรา 
ผู้สนใจ ติดต่อยื่นเอกสารสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือโทร. 043 235902-5 ต่อ 1401-1404  ในวันและเวลาราชการ
  • หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416