ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน ครั้งที่ 2

วันที่ 19 เม.ย. 2560
 

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมห้องสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจากศูนย์วิชาการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 33 คน
 
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416