ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกุ๊กเพื่อชุมชน

วันที่ 18 เม.ย. 2560
 

นางตำแหน่ง สินสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกุ๊กเพื่อชุมชน ภายใต้ชื่อการฝึกอบรมหลักสูตร "เส้นทางลัดผู้ปรุงประกอบอาหาร เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ(กุ๊กเพื่อชุมชน)” ครั้งที่ 2 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร) กิจกรรมบ้านโฮมสเตย์ศิลา ประจำปีงบประมาณ2560 วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางบ้านท่าแก หมู่ 6 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธาน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416