ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บทความ,สาระน่ารู้
8 วิธี ง่ายๆ ขับขี่ปลอดภัยในวันหยุดยาว

วันที่ 18 เม.ย. 2560
 

1. ตรวจสอบรถ : เพื่อให้การเดินทางนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
2. ศึกษาข้อมูลเส้นทาง : เพื่อป้องกันการหลงทางที่ทำให้เสียน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
3. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน :เพื่อช่วยในยามต้องการดีกว่าหาไม่ได้
4. ศึกษาขั้นตอนฉุกเฉิน :เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
และลดความตื่นตกใจ
5. ศีรษะ :ช่วยทำให้ไม่เมื่อยล้าในการขับรถเป็นเวลานานๆ
6.เข็มขัดนิรภัยคาดไว้เสมอ :เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยมากขึ้น และในรถที่มีถุงลม
นิรภัย การคาดเข็มขัดจะทำให้การทำงานของถุงลมนิรภัยมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
7.เตรียมพร้อมร่างกาย :ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทางไม่ควรพึ่งกาแฟ หรือ
เครื่องดื่มชูกำลัง รวมทั้งพึ่งพาแอลกอฮอลล์
8.หยุดพักบ้างถ้าจำเป็น :ยืดเส้นสาย และช่วยให้ไม่เบื่อถนนมากเกินไป แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็
พยายามจิบน้ำเปล่าบ่อยๆ ในระหว่างการเดินทาง ช่วยผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดได้
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416