ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บทความ,สาระน่ารู้
วันผู้สูงอายุ กับ การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วันที่ 18 เม.ย. 2560
 

13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่และวันผู้สูงอายุ กิจกรรมสำคัญอันดับต้นๆคือ การทำบุญตักบาตรและการรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่มอบมาลัยมะลิหรือของขวัญเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มาฝาก ดังนี้
1. ให้ความเคารพ นับถือ ยกย่องและสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ
2. สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ : อย่าทำให้วิตกกังวลจะทำให้นอนไม่หลับ และอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้า
3. หางานอดิเรกที่เหมาะกับผู้สูงอายุให้ทำ เช่น การเลี้ยงสัตว์ ดูแลสวน หรือต้นไม้ภายในบ้าน
4 จัดการสภาพแวดล้อมที่โล่ง โปร่ง สงบ และปลอดภัย
5. จัดตารางทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัว
6. ไม่แสดงอาการหงุดหงิด ใช้น้ำเสียงรุนแรง หรือแสดงออกว่ารำคาญ :อาจทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า
7. หมั่นพาผู้สูงอายุเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พร จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสงบและเกิดความสบายใจขึ้น
8. หมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางสุขภาพจิต เช่นภาวะซึมเศร้า
9. ดูแลเรื่องอาหารที่ดีมีประโยชน์ ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
13 เมษายนนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกันให้ความสำคัญกับ "ผู้สูงอายุ" ด้วยการดูแลสุขภาพจิตจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า หรือลูกหลานใส่ใจไม่ละเลย ไม่ทอดทิ้ง ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งกายและใจอยู่ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของลูกหลาน อย่างมีความสุข
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416