ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 รณรงค์ออกกำลังกาย สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

วันที่ 12 เม.ย. 2560
 

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน รณรงค์ออกกำลังกาย สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานรักษ์องค์กร รักษ์สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Model) อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแข่งเปตอง แบดมินตัน กีฬาสามหาสนุกและการแข่งขันส้มตำลีลา แบ่ง คณะสี 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีส้ม และสีฟ้า โดยการนำของ นายแพทย์ชนัตถ์ มาลัยกนก ประธานคณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อศูนย์อนามัยที่ 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน บรรยากาศ เต็มไปด้วย ความอบอุ่น และความสนุกสนาน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416