ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ปัจฉิมนิเทศเด็กเตรียมอนุบาล ปี 2560

วันที่ 31 มี.ค. 2560
 

แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศเด็กเตรียมอนุบาล ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กๆ ที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ในปีการศึกษา พ.ศ.2559 จำนวน 30 คน และพร้อมที่จะ ไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาอื่น มีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน หลังเสร็จสิ้นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้โอวาทแก่เด็กๆ ว่า ขอให้ลูกๆมีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
สุดท้าย แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน กล่าวในตอนท้ายว่า สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เปิดรับเด็ก อายุ ตั้งแต่ 3 เดือน - 4 ปี  ท่านที่มีบุตร หลาน สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น หรือติดต่อสอบถาม ได้ ที่ โทรศัพท์ 0-4323-5902 ต่อ 5121,5124,5125

 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416