ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนพ่อแม่ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 22 มี.ค. 2560
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานโรงเรียนพ่อแม่ในระดับพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ที่เข้าร่วมดำเนินการ วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม ในกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สสจ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด สสอ.ยางตลาด ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกสี ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีคำไฮ ศูนย์เด็กเล็กวัดสุธรรมาราม และโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง รวมทั้งสิ้น 62 คน วิทยากรโดย พญ.ภัทรา ฤชุวรารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จาก โรงพยาบาลขอนแก่น และ ทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416