ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
คนดีศรีอนามัย ศอ.7

วันที่ 14 มี.ค. 2560
 

บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2559
ดังนี้
คนดีศรีอนามัยดีเด่น ได้แก่ นางธนิตา หัตถวนิชากรกุล เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
คนดีศรีอนามัย ได้แก่ นางทิพพาพรรณ บุญมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางลักขณา ถาปาบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คนดีศรีอนามัยหน่วยงาน ได้แก่ นางกรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางลำญวน สุภูตานน พนักงานบริการ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ คนดีศรีอนามัยดีเด่น และคนดีศรีอนามัย ที่กรมอนามัย เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากรมอนามัย ปีที่ 65 (12 มีนาคม 2560)
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416