ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 มุ่งสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO

วันที่ 10 มี.ค. 2560
 
 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดการประชุมรับทราบนโยบาย "องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)” ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา กรมอนามัย 4.0 และ นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน HLO ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ทุกระดับในศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 216 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416