ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากออสเตรีย

วันที่ 10 มี.ค. 2560
 

 
วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Paracelsus Medical University ประเทศออสเตรีย จำนวน 14 คน มาศึกษาดูงาน ณ คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดย แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม หน่วยให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในครั้งนี้

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416