ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดพิชิตเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 1 มี.ค. 2560
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวังยาววิทยายน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอาหาร โภชนาการ สุขภาพอนามัยของเด็กให้เติบโตสมวัย ส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาสื่อในระดับพื้นที่
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย กลยุทธ์การขับเคลื่อนโรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โดย นายนิคม ไวบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาววิทยายน จ.มหาสารคาม / Show&Share นิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 139 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416