ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานหอผู้ป่วย

วันที่ 22 ก.พ. 2560
 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต้อนรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 33 คน มาศึกษาดูงานหอผู้ป่วย ณ งานห้องคลอด หลังคลอด และงานฝากครรภ์ นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416