ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บทความ,สาระน่ารู้
ไม่ติดโรค ไม่ท้องก่อนวัย ในวันแห่งความรัก

วันที่ 8 ก.พ. 2560
 

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก (Valentine's Day ) เป็นเทศกาลพิเศษที่หนุ่มสาวรอคอยและตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้ม เพื่อเตรียมของขวัญ คำหวาน ข้อความพิเศษ ๆ และรอที่จะฉลองอย่าง สวีทหวานแหว๋วกับคนรัก ตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้เยาวชนและวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยแสดงออกเรื่องความรักอย่างผิดๆ ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ตามมามากมาย
ในโอกาสวาเลนไทน์วันแห่งความรักนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำความรู้เรื่อง "การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น " มาฝากเยาวชนและวัยรุ่น ด้วยความรักและห่วงใย การป้องกันการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือ "การไม่มีเพศสัมพันธ์" หากมีเพศสัมพันธ์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย โดยยึดหลักดังนี้
1) ควรหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวตามลำพังกับฝ่ายชาย และควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัว
รวมทั้งการออกเที่ยวหรือเดินทาง ในยามวิกาล
2) ควรไปสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก และอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
3) ควรรู้จักการปฏิเสธและเจรจาต่อรองต่อคู่รักของตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวและหนักแน่น
หากฝ่ายชายรบเร้าขอมีเพศสัมพันธ์
4) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง เช่น การแต่งกายรัดรูป การเปิดเผยสัดส่วน
ตลอดจนการแสดงออกทางด้านกิริยา ท่าทางที่ยั่วยวนไม่เหมาะสม เช่น การกอด การจูบ เป็นต้น
5) ใส่ถุงยางอนามัย ได้ผลดีทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ และการปลอดภัยจากโรคทางเพศสัมพันธ์
ล้อมรั้วด้วยรัก อภัย เข้าใจ จากคนในครอบครัว และคนรอบข้าง เป็นเกราะสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจแก่เยาวชนและวัยรุ่น....ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416