ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ศอ.7 ขอนแก่น ช่วยชาวใต้"

วันที่ 6 ก.พ. 2560
 

วันที่ 3 ก.พ. 2560 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือ อสม. และเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังโรคติดต่อให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ และ ส่งต่อให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 นำไปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ต่อไป
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416