ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ขอแสดงความยินดีกับ หน.กลุ่มการพยาบาล

วันที่ 2 ก.พ. 2560
 

นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 ในการประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาว "ศรีฟ้า” ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416