ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 มอบโล่พ่อแม่ดีเด่น ปี 2560

วันที่ 18 ม.ค. 2560
 

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อแม่ดีเด่น ประจำปี 2560 และเปิดการประชุมฯ ณ โรงอาหารศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416