ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 อบรมการใช้งานระบบ PACS และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล

วันที่ 12 ม.ค. 2560
 

วันที่ 10 มกราคม 2560 แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การสอนสาธิตการใช้งานระบบ PACS และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ PACS และเอกซเรย์ระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์ฐิตินันท์ จันเส หัวหน้างานรังสีวิทยา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ คุณกนกอร ยาจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product executive) บริษัทไทย จีแอล จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 63 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416