ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ครบรอบ 49 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 29 ธ.ค. 2559
 
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ทำบุญครบรอบ 49 ปี (20 ธันวาคม 2559) นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ณ ลานรักษ์องค์กร รักษ์สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416