ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานเภสัชกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น มาศึกษาดูงาน "การบริหารคลังเวชภัณฑ์และปฏิบัติการเรื่องจัดการคลังเวชภัณฑ์” ภญ.ศศิวิมล ทองพั้ว หัวหน้างานเภสัชกรรม และคณะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416