ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น

วันที่ 25 พ.ย. 2559
 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 - 08.30 น. แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมวันเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 บ้านโคกสี ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แนะนำผู้บริหารในสังกัดสาธารณสุข (เจ้าภาพ) นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวทักทายและเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นต้องพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานแจ่มใส

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416