ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 รับการนิเทศจากกรมอนามัย

วันที่ 25 พ.ย. 2559
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศจากกรมอนามัย ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ในการนี้ อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบนโยบายที่สำคัญของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 และทีมตรวจเยี่ยม บรรยาย เรื่อง "สื่อสารแนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416