ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559

วันที่ 25 ต.ค. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำโดย นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะข้าราชการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช และในโอกาสครบรอบ 106 ปี การเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการสดุดี และเทิดพระเกียรติ รวมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416