ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า

วันที่ 25 ต.ค. 2559
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และคณะข้าราชการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันต-สาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย พร้อมทั้งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ในวันเดียวกัน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต รวมทั้งให้บริการทันตกรรมและตรวจสุขภาพช่องปาก ฟรี แก่ผู้มา รับบริการ ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เหมือนทุกปีที่ผ่านมา
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416