ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมงานแถลงข่าวเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 7 ต.ค. 2559
 
ศอ.7 ร่วมงานแถลงข่าวเทศบาลนครขอนแก่น
(งานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญูประจำปี 2559 และงานขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 8)
แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงาน "ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญูประจำปี 2559 และงานขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 8" โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
งานขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม จัดทุกปี ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้ชื่องานว่า "Put Your Hand On Her Heart" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น G CentralPlaza KhonKaen
งานประเพณีออกพรรษาฯ จัดระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2559 ณ ริมบึงแก่นนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416